[1]
C. Aydın, “Bilgi Teknolojilerinin Belge Yönetimine Etkisi ve Elektronik Belge Yönetimi”, Bilgi Dünyası, c. 6, sy 1, ss. 89-97, Nis. 2005.