[1]
S. S. Kurbanoğlu, “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü”, Bilgi Dünyası, c. 2, sy 1, ss. 1-19, Nis. 2001.