[1]
U. Al ve Y. Tonta, “Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar”, Bilgi Dünyası, c. 5, sy 1, ss. 19-47, Nis. 2004.