[1]
T. Fenerci, “Bilgi Politikaları Açısından Kapitalist Ekonomik Sistemde Bilgi Toplumu Olgusu”, Bilgi Dünyası, c. 5, sy 1, ss. 74-92, Nis. 2004.