[1]
N. Alkan, “Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi”, Bilgi Dünyası, c. 4, sy 2, ss. 122-145, Eki. 2003.