[1]
H. Sever ve B. Oğuz, “Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi ile Modellenmesi”, Bilgi Dünyası, c. 4, sy 1, ss. 15-44, Nis. 2003.