[1]
E. Baysen ve N. Çakmak, “Bilgi Dünyası ve İntihal”, Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, ss. 1-7, Haz. 2017.