[1]
M. Sincan, “Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği”, Bilgi Dünyası, c. 4, sy 1, ss. 64-72, Nis. 2003.