[1]
U. Al, “Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Hizmetlerinin İnternet Aracılığıyla Pazarlanması”, Bilgi Dünyası, c. 3, sy 1, ss. 1-11, Nis. 2002.