[1]
A. Yıldızeli ve S. Tabanlıoğlu, “Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları”, Bilgi Dünyası, c. 3, sy 1, ss. 45-60, Nis. 2002.