[1]
F. Baysen, E. Baysen, ve N. Çakmak, “Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi”, Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, ss. 29-47, Haz. 2017.