[1]
N. Çakmak, “Pandemi Döneminde Bilimsel Dergilerde Değerlendirme Süreçleri ve Bilgi Dünyası”, Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, ss. 1-6, Haz. 2020.