[1]
T. Çakmak ve B. Yılmaz, “Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme ve Dijital Koruma: Türkiye’deki Uygulamaların Analizi”, Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, ss. 49-91, Haz. 2017.