[1]
T. Çakmak ve S. Tırnavalı, “Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, ss. 7-33, May. 2020.