[1]
M. Dişli ve Özgür Külcü, “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi”, Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, ss. 35-63, May. 2020.