[1]
S. Öztemiz, “Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, ss. 65-87, May. 2020.