[1]
M. B. Zencir ve T. Oğuz, “Ankara Üniversitesi Araştırmacılarının Araştırma Verilerinin Yönetimine Yönelik Tutumları ve Veri Paylaşımı Önündeki Engeller”, Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, ss. 89-123, Haz. 2020.