[1]
B. Yalçınkaya, “Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe ve İlkeler”, Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, ss. 205-217, May. 2020.