[1]
V. Gültekin, “Osmanlı’da Bilim: Kültürel Yaratı ve Bilgi Alışverişi”, Bilgi Dünyası, c. 21, sy 1, ss. 219-222, May. 2020.