[1]
H. İnci Önal ve E. Alaca, “Vatandaşlık Okuryazarlığı Çerçevesinde E-Belediye Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, ss. 93-124, Haz. 2017.