[1]
O. Koç ve D. Atılgan, “Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, ss. 1-30, May. 2021.