[1]
H. Dere Çiftçi, “Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri”, Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, ss. 31-64, May. 2021.