[1]
Şeyda Bayraktar ve Özlem Çetinkaya Bozkurt, “Bilgi Uzmanlarının Bilgi Teknolojisi Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi”, Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, ss. 99-130, May. 2021.