[1]
Şenol Karadeniz ve B. Yılmaz, “Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi ve Bir Model Önerisi”, Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, ss. 299-349, Ara. 2020.