[1]
F. Baysen ve A. Özsavaş Akçay, “Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları”, Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, ss. 125-142, Haz. 2018.