[1]
T. Mandıracı ve B. U. Zan, “Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, ss. 131-159, Haz. 2021.