[1]
G. Ifijeh, “Kütüphanecilik ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular ve Olası Sonuçlar”, Bilgi Dünyası, c. 18, sy 1, ss. 149-161, Haz. 2017.