[1]
Ömer Koçak ve N. Çakmak, “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri: Kesitsel Tarama Araştırması”, Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, ss. 161-196, Haz. 2021.