[1]
N. Çakmak, “Amerikan Psikoloji Derneği Yayın Rehberi’nin Yedinci Basımının Altıncı Basımıyla Karşılaştırmalı Tanıtımı”, Bilgi Dünyası, c. 22, sy 1, ss. 197-212, May. 2021.