[1]
M. Sağlam ve H. B. Çetintaş, “Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri”, Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, ss. 81-106, Haz. 2022.