[1]
N. Er-Koçoğlu, “Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerde Serbest Erişimli Bilgi Kaynaklarının Kapsamı”, Bilgi Dünyası, c. 22, sy 2, ss. 329-349, Ara. 2021.