[1]
T. Karaboğa, Y. Şehitoğlu, ve H. A. Karaboğa, “Bilgi Yönetiminde Büyük Verinin Evrimi: Bibliyometrik Bir Analiz”, Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, ss. 49-79, May. 2022.