[1]
U. Al ve Y. Tonta, “Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması”, Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, ss. 23-47, May. 2022.