[1]
H. Azazi, “Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Gelişmeye Katkısı: Türkiye’de TR2 ve TRC Bölgeleri İçin Panel Veri Analizi”, Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, ss. 107-124, Haz. 2022.