[1]
E. B. Eroğlu ve N. G. Eroğlu, “Bilgi Merkezlerinde Yönetim”, Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, ss. 125-139, Haz. 2022.