[1]
M. Özkan, “Millî Eğitim Şûra Kararlarında Okul Kütüphaneleri: Bir Doküman Analizi Çalışması”, Bilgi Dünyası, c. 23, sy 2, ss. 173-198, Kas. 2022.