[1]
S. Öztemiz, “Editörden”, Bilgi Dünyası, c. 23, sy 1, Haz. 2022.