[1]
F. Rukancı, H. Anameriç, ve Y. Yalçın, “Türkiye’de Özel Arşivler”, Bilgi Dünyası, c. 17, sy 1, ss. 22-38, Haz. 2016.