[1]
İpek Cinel ve L. Özdemir Şahin, “Açık Eğitim Kaynaklarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Bilgi ve Belge Yönetimi Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, ss. 1-24, Haz. 2023.