[1]
U. Al, “Niceliğe Verilen Önemin Önlenemez Yükselişi”, Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, ss. 73-90, Haz. 2023.