[1]
N. Çakmak, “Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi”, Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, ss. 91-98, Haz. 2023.