[1]
S. Öztemiz, “Editörden”, Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, Haz. 2023.