[1]
M. Karagözoğlu Aslıyüksek, “Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014)”, Bilgi Dünyası, c. 17, sy 1, ss. 87-103, Haz. 2016.