[1]
M. Sağsan, “İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan ‘Metaverse’ Üzerine Genel Bir Bakış”, Bilgi Dünyası, c. 25, sy 1, ss. 32-52, May. 2024.