[1]
G. Demir ve H. S. Keseroğlu, “Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Geçmişten Günümüze - Kapsamlı Bir Analiz”, Bilgi Dünyası, c. 25, sy 1, ss. 85-117, May. 2024.