[1]
G. Yüksel ve T. Çakmak, “Kurumsal Bilgi Sistemleri Bağlamında Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılma Süreci: Bir Savunma Sanayii Kuruluşunun Analizi”, Bilgi Dünyası, c. 25, sy 1, ss. 150-177, Haz. 2024.