[1]
Özhan Sağlık, “Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet”, Bilgi Dünyası, c. 16, sy 2, Ara. 2015.