[1]
N. Özel, “Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA)”, Bilgi Dünyası, c. 16, sy 1, ss. 23-44, Haz. 2015.