[1]
T. Henkoğlu ve N. Özenç Uçak, “Üniversite Kütüphanelerinde Kişisel Verilerin Korunması”, Bilgi Dünyası, c. 16, sy 1, ss. 45-74, Haz. 2015.