[1]
Şahika Eroğlu ve B. Yılmaz, “Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 16, sy 1, ss. 75-104, Haz. 2015.